Tim nutricionista, zdrava prehrana ili pravilna prehrana

O nama

Stručno. Praktično. Racionalno.

Što?

nutricionizam logo

Projekt nutricionizam.hr započeo je 2011. godine kao osobna frustracija zbog golemog broja prehrambenih dezinformacija u medijima. Kroz stručne članke, besplatnu analizu prehrane, individualizirane usluge te predavanja i radionice nastojimo demistificirati prehranu, pojednostaviti prehrambeni savjet i usmjeriti fokus na doista bitne prehrambene čimbenike.

Ne zagovaramo niti jedan specifični prehrambeni pristup. Naše znanstveno iskustvo upotrebljavamo za kritičku interpretaciju literature. Rezultat su nepristrani savjeti u najboljem interesu naših čitatelja i klijenata.

Držimo da je prehrana više od brojke na vagi, pa i više od samih nutrijenata. Naglašavamo važnost psihološke komponente prehrane i zdravog odnosa prema hrani. Ne ciljamo savršenu, već optimalnu prehranu.

Naši klijenti uključuju opću populaciju, rekreativce, ali i brojne domaće i inozemne vrhunske sportaše, među ostalim i olimpijske, europske i svjetske prvake. Studentima nutricionizma pružamo mogućnosti stručnog usavršavanja, a surađujemo i s brojnim fitness centrima, trenerima, psiholozima, institucijama i organizacijama, zajedničkim snagama promovirajući zdraviji život i pristup prehrani temeljen na dokazima.

Projekt je iznimno aktivan na društvenim mrežama. Na Facebook i Instagram profilima broji preko 20 000 pratitelja.


Tko?

Bojan Stojnić nutricionist

dr. sc. Bojan Stojnić, mag. nutr.

Nutricionist zdravog razuma

Magistar nutricionizma, diplomirao na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao iz područja Nutrigenomike i Personalizirane prehrane na Sveučilištu Balearskih otoka u Španjolskoj. Bivši predsjednik udruge Hrvatski zbor nutricionista, prve udruge nutricionista u Hrvatskoj, s kojom dijeli ciljeve promocije nutricionizma i zaštite nutricionističke struke. Godinama igrao košarku u 2. hrvatskoj ligi, a natjecao se i u Ironman triatlonu.

Pobornik korištenja znanstvene metode u razumijevanju i objašnjavanju svijeta. U nutricionizmu nastoji sagledati širu sliku umjesto fokusiranja na izolirane, prečesto nebitne prehrambene čimbenike. Protivnik prehrambenih ideologija i opsesivnog opterećivanja prehranom.

Ne zagovara jedan određeni prehrambeni pristup koji bi ga natjerao na pristranost u interpretaciji literature, već savjete temelji na najboljim dostupnim znanstvenim informacijama. Ako se pojave novi dovoljno kvalitetni podaci, nakon postavljanja u kontekst dosadašnjih spoznaja, spreman je promijeniti stavove. Promiče kritički pristup prehrambenim informacijama. Naglašava važnost psihološke komponente prehrane.

Ne pokušava pisati savršene članke. Piše kako bi omogućio bolje razumijevanje prehrane i ponudio praktičan savjet.


Luka Bashota nutricionist

Luka Bashota, mag. nutr.

Logični nutricionist

Spoj ljubavi prema sportu i prirodnim znanostima rezultirao je magisterijem nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kako bi produbio svoje znanje o sportu i tjelovježbi, upisuje i specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera na Kineziološkom Fakultetu u Zagrebu.

Preferira nepristrani pristup prehrani. Uz redovno praćenje novih znanstvenih spoznaja i stručne literature, posjećuje i stručne skupove te kongrese iz područja nutricionizma i kineziologije čime ostaje u korak s najnovijim relevantnim informacijama.

Popularne knjige i dokumentarce o prehrani izbjegava jer kaže: “Popularnost i senzacionalizam često su usko povezani s udaljavanjem od objektivnih informacija”.

Iskustvo u radu s rekreativcima i sportašima skuplja već za vrijeme diplomskog studija, kada se priključuje i radu nutricionizam.hr-a. Posebno zadovoljstvo mu pruža rad 1 na 1 gdje kroz individualne planove i smjernice pomaže postići zdravu prehranu, ali i grupne edukacije i predavanja putem kojih ima priliku pojednostaviti i približiti koncept pravilne prehrane većem broju ljudi.

Popularno je mišljenje kako je za postizanje rezultata potrebno odreći se užitka. Bez obzira je li u pitanju pojedinac ili grupa, nastoji pokazati kako ostvariti željene rezultate, a pritom imati opušten i zdrav odnos prema prehrani.

Smatra kako niti jedan ekstrem u životu nije dobar. Prehrana nije iznimka.


Mia Čondić nutricionist

Mia Čondić, mag. nutr.

Praktična nutricionistica

Predanost istraživanju vlastitog tijela usmjerava ju najprije prema plesu, a zatim i na studij nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, gdje stječe zvanje magistre nutricionizma. Uživa o prenošenju znanja, posebno na one najmlađe. Slijedom toga, upisuje i Učiteljski fakultet te stječe titulu odgojiteljice.

Za vrijeme studija, kroz projektni rad s djecom i općom populacijom, stvara svoje viđenje pristupa prehrani. Kao nutricionistica, na istomišljenike nailazi u nutricionizam.hr timu.

Smatra da je fokus potrebno staviti na uključivanje, a ne isključivanje pojedinih namirnica u prehranu. Zagovara pozitivan, održiv i opušten pristup zdravoj prehrani, bez suvišnih odricanja i rigoroznih dijeta.

Tvrdi da je prehranu potrebno prilagoditi vlastitim mogućnostima te kao ključno ističe njeno planiranje. Promjena prehrambenih navika proces je koji zahtijeva praktično usmjerenje i strpljenje.


Josip Rešetar nutricionist

Josip Rešetar, mag. nutr.

Realistični nutricionist

Zanimanje za povezanost hrane i zdravlja dovode ga na Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje stječe zvanje magistra nutricionizma. U svrhu proširenja znanja iz područja biomedicine, upisuje studij farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom studija, kao predsjednik Udruge studenata Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta – PROBION, sudjeluje u provedbi brojnih dijetoterapijskih i javnozdravstvenih projekata. Dobitnik je 3 Rektorove i 2 Dekanove nagrade. Aktivno se bavi znanošću u sklopu znanstvenih projekata Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta.

Pobornik je individualnog pristupa i protivnik redukcionizma. Prednost daje optimalnoj, a ne savršenoj prehrani. Zagovara zdrav odnos prema prehrani i naglašava važnost psihološke komponente prehrane. Fokusiran je na postavljanje realnih ciljeva.

Tvrdi da je edukacija najveća vrijednost koju pojedinac može dobiti kroz suradnju s nutricionistom.


Anja Bašnec nutricionist

Anja Bašnec, mag. nutr.

Preventivna nutricionistica

Kada je sa 7 godina krenula u studio baleta, nije ni sanjala da će za 11 godina upisati Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku i steći titulu magistre nutricionizma. No, poveznica između pravilne prehrane i snage koju tijelo treba kod pokreta u plesu je bila jaka i presudna za odabir zanimanja.

Uz posao nutricionistice, istovremeno je i honorarno zaposlena balerina u ansamblu HNK u Osijeku te stvarno živi ono što se trudi prenijeti drugima. S takvim rasporedom, klijentima želi pokazati da ako imaju vremena za hraniti se, imaju vremena i za hraniti se pravilno. A pravilna prehrana nije i ne treba biti izvor dodatnog stresa u životu.

Izrazito naglašava preventivnu ulogu pravilne prehrane kod pojavnosti bolesti, posebice onih neurodegenerativnih koje se često javljaju u starosti. Tvrdi da je naša prehrana odraz naših životnih (prehrambenih) navika i odluka.


Kako?

Josip Rešetar predavanje pravilnoj prehrani
 1. Kroz stručne članke i javne nastupe demistificirati prehranu te utvrditi nutricionizam kao znanost.
 2. Kroz nutricionističke usluge ponuditi kvalitetan savjet utemeljene na stručnoj i znanstvenoj literaturi.
 3. Kroz poslovno savjetovanje popularizirati primjenu nutricionizma u radu subjekata u poslovanju s hranom.

Postani dio tima

Zašto želiš biti dio ekipe? Kako nam možeš pomoći?


Partneri


Iz medijaZnanstvene publikacije

 • Pfeifer, D., Rešetar, J., Gajdoš Kljusurić, J., Panjkota Krbavčić, I., Vranešić Bender, D., Rodríguez-Pérez, C., Ruíz-López, M. D., Šatalić, Z. (2021) Cooking at Home and Adherence to the Mediterranean Diet During the COVID-19 Confinement: The Experience From the Croatian COVIDiet Study. Frontiers in nutrition, 8, 617721. https://doi.org/10.3389/fnut.2021.617721.
 • Stojnić, B., Serrano, A., Sušak, L., Palou, A., Bonet, M.L., Ribot, J. (2021) Protective Effects of Individual and Combined Low Dose Beta-Carotene and Metformin Treatments against High-Fat Diet-Induced Responses in Mice. Nutrients 13(10): 3607. doi:10.3390/nu13103607.
 • Rešetar, J., Pfeifer, D., Mišigoj-Duraković, M., Sorić, M., Gajdoš Kljusurić, J., Šatalić, Z. (2020) Eveningness in Energy Intake among Adolescents with Implication on Anthropometric Indicators of Nutritional Status: The CRO-PALS Longitudinal Study. Nutrients12(6), 1710. https://doi.org/10.3390/nu12061710.
 • Gabor, A. M., Stojnić, B., Ban-Ostić, D. (2020). Effects of different nutrition labels on visual attention and accuracy of nutritional quality perception-results of an experimental eye-tracking study. Food Quality and Preference 84: 103948.
 • Cvijetić, S., Bashota, L., Šatalić, Z. (2020) Characteristics of calcium intake in nursing home residents in Zagreb. Mljekarstvo 70(2): 85-92.
 • Ribot, J., Stojnic, B., Palou, A., Bonet, M.L. (2020) Mouse Models to Study Antiobesogenic Effects of Carotenoids. In: Rodríguez-Concepción M., Welsch R. (eds) Plant and Food Carotenoids. Methods in Molecular Biology, vol 2083. Humana, New York, NY.
 • Gille,A., Stojnic, B., Derwenskus, F., Trautmann, A., Schmid-Staiger, U., Posten, C., Briviba, K., Palou, A., Bonet, M. L., Ribot, J. (2019) A Lipophilic Fucoxanthin-Rich Phaeodactylum tricornutum Extract Ameliorates Effects of Diet-Induced Obesity in C57BL/6J Mice. Nutrients 11(4): 796.
 • Stojnic, B., Serrano, A., Palou, A., Bonet, M.L., Ribot, J. (2017) Efecto anti-obesidad de la combinación beta-caroteno y metformina. Reunión Nacional sobre Carotenoides en Microorganismos, Plantas, Alimentación y Salud.
 • Stojnić, Bojan; Šatalić, Zvonimir; Kobešćak, Vjekoslav (2014) Water balance and habitual caffeine intake among elite male and female water polo players. Proceedings of the 8th International Congress of FOOD TECHNOLOGISTS, BIOTECHNOLOGISTS AND NUTRITIONISTS, Opatija, Hrvatska, 21.-24.10.2014., Frece, Jadranka (ur.)., Croatian Society of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, str. 174-178 (ISBN: 978-953-99725-6-9).
 • Stojnić, Bojan (2013) Aspartame – sweet poison or harmless sweetener. In Šatalić, Zvonimir (Ed.), 100 crtica iz znanosti o prehrani: Priča se (pp. 211-212). Zagreb, Croatian Society of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists.