...

Švedska obitelj, pesticidi i organska hrana

Utječe li redovna konzumacija konvencionalno uzgojene hrane tretirane pesticidima negativno na naše zdravlje?

Nedavno je na telegram.hr izašao članak, temeljen na sljedećem videu koji možete pogledati na linku.

 Cilj članka bio je odgovoriti na pitanje za koje vjerujem da muči mnoge, uključujući i mene:

Utječe li redovna konzumacija konvencionalno uzgojene hrane tretirane pesticidima negativno na naše zdravlje?

Kao odgovor na pitanje autor se poziva na rezultate analize ostataka pesticida u tijelu članova obitelji koji su konvencionalno proizvedenu hranu kroz dva tjedna zamijenili organskom. Rezultati vrlo jasno i sasvim očekivano pokazuju značajno smanjenje koncentracije pesti- i ostalih -cida.

Analiziraj svoju prehranu

Mnogi su članak podijelili i uzeli kao “dokaz” kako je organska hrana “zdravija” od konvencionalno proizvedene, barem što se sadržaja pesticida tiče (u obuhvatniju raspravu inače je potrebno uključiti i potencijalne razlike u koncentraciji mikro-, makro- i fitonutrijenata). Međutim, pitanje koje u članak nije uključeno, iako ga se sam video u jednom trenutku dotiče, jest esencijalno:

Utječu li primijećene razine pesticida u tijelu negativno na naše zdravlje?

Odgovor ovisi o kutu gledišta: zli potplaćeni čiča u laboratorijskoj kuti iz videa tvrdi da ne zna, dok obitelj na saznanje o zatečenim koncetracijama reagira s gađenjem, a majka kaže da kemikalije ne želi natrag u tijela svoje djece. Da bismo mogli ispravno odgovoriti na postavljeno pitanje, potrebne su nam daleko ozbiljnije i skuplje analize, kojih trenutno u znanstvenoj literaturi nema dovoljno za donošenje presude. Stoga, ne zaključujmo napretek, a uzmimo u obzir i sljedeće:

1. “Istraživanje” je provedeno od strane prehrambene kompanije kojoj je u interesu povećati prodaju organske hrane, a budući da se ne radi o recenziranom znanstvenom istraživanju, postavlja se pitanje kvalitete njegove izvedbe i možebitnog “natezanja” rezultata.

2. Organska hrana je značajno skuplja od konvencionalno proizvedene, što nas u realnom slučaju ograničenog budžeta navodi na pitanje što ćemo žrtvovati da bismo kupili organsku hranu te kako će se ta žrtva odraziti na naše zdravlje, čak i u slučaju da nam izbacivanje pesticida pruža pozitivan učinak (npr. umjesto 1 kg konvencionalno proizvedene salate tjedno moći ćemo si priuštiti 0,6kg, što znači 40% manje hranjivih tvari; pitanje je je li organska hrana “40% vrijednija”)

Cilj ovog komentara nije opširno prezentirati problem izbora konvencionalnih i organskih namirnica, već ukazati na veliki i redovito ponavljani problem jednostranog zaključivanja na temelju nedostatnih podataka. Također, ne tvrdim da je konvencionalno proizvedena hrana bolji izbor od organske, već da postoji niz faktora koji izbor čine ne/opravdanim.

Na trenutak stavi sa strane pesticide i provjeri gdje u prehrani griješiš. Ako griješiš.

Analiziraj svoju prehranu