...
Mjerenje struka za kalkulator udjela masnog tkiva (BF)

%BF Kalkulator

Provjeri udio masnog tkiva

Adekvatan udio masnog tkiva preduvjet je zdravlja. Koristeći kalkulator udjela masnog tkiva (%BF), provjeri je li tvoj u zdravom rasponu.


Izračunaj bf
Vaš %BF je:
Status:

Preporuka:
Povratak

Napomena: %BF kalkulator nije primjenjiv kod djece.

%BF kalkulator daje uvid u kvantitativno stanje prehrane. Međutim, on ne govori ništa o kvaliteti prehrane.

Klikom na gumb ispod provjeri kakve je kvalitete tvoja prehrana.